Translate

czwartek, 29 maja 2014

Aniołowie Stróżowie... / Guardian Angels...

Anioły - stoją przy nas w każdym momencie naszego życia. Są jak cień, który nie znika nawet gdy gaśnie słońce. Czasem przyjmują postać ludzką, są w naszych mężach i żonach, dzieciach, przyjaciołach...
Rozejrzyj się - i już nie płacz żeś samotny...

Angels - they stand besides us in every moment of our lives. They're like the shadow which doesn't disappear even when the sun fades. Sometimes they're in peoples around us - in our husbands and wives, children, friends... Look round - and don't cry you're lonely....
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz