Translate

poniedziałek, 26 grudnia 2016

Nie ważne... / No matter...

Nie ważne kim byłeś
nie ważne co zrobiłeś
nie ważne ile blizn jest wyrytych na Twoim ciele i duszy..
Ważne że tak jak każdy
pragniesz być kochanym
ważne że chcesz być potrzebny
ważne że masz serce na dłoni dla innych
i że jak nikt inny potrafisz słuchać...
Chciałabym być kimś więcej niż tylko 'przypadkiem'
jaki napotkałeś na swojej drodze
chciałabym móc częściej przebywać z Tobą
chciałabym ogrzać się
a nawet spłonąć
w tym ogniu...

***

No matter who you were
no matter what you did
no matter how many scars is carved on your body and your soul...
It's important that you, like everyone, 

want to be loved
it's important that you want to be needed
it's important that you have an open heart to everyone
and, like no one else, you can listen to...
I would like to be more than just 'a case' 

you have met on your way
I wish I could be with you more often
I would like to warm up
and even burn
in this fire ...