Translate

niedziela, 20 marca 2016

Myśli Matki Teresy z Kalkuty... / Mother Theresa of Calcutta quotes...

Ludzie są nierozsądni,
Nielogiczni i zajęci sobą;
KOCHAJ ICH MIMO TO.

People are unreasonable,
Illogical and self-centered;
LOVE THEM ANYWAY.


Jeśli uczynisz coś dobrego,
Zarzucą Ci egoizm i ukryte intencje;
CZYŃ DOBRO MIMO TO. 

If you do good,
People may accuse you of selfish motives;
DO GOOD ANYWAY.


Jeśli Ci się coś uda,
Zyskasz fałszywych przyjaciół
I prawdziwych wrogów; 
STARAJ SIĘ MIMO TO.

If you are successful,
You may win false friends
And true enemies;
SUCCEED ANYWAY.

 

Dobro, które uczynisz,
Jutro zostanie zapomniane;
CZYŃ DOBRO MIMO TO.

The good you do today
May be forgotten tomorrow;
DO GOOD ANYWAY.


Uczciwość i otwartość
Wystawią Cię na ciosy;
BĄDŹ MIMO TO OTWART I UCZCIWY.

Honesty and transparency,
make you vulnerable;
BE HONEST AND TRANSPARENT ANYWAY.

To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat,
Może przez jedną noc lec w gruzach;
BUDUJ MIMO TO.

What you spend years building
may be destroyed overhight;
BUILD ANYWAY.

Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna,
Ale kiedy będziesz pomagać ludziom,
Oni mogą Cię zaatakować;
POMAGAJ IM MIMO TO.

People who really want help,
May attack you if you help them;
HELP THE ANYWAY.

Daj światu z siebie wszystko,
A wybiją Ci zęby;
MIMO TO DAJ ŚWIATU Z SIEBIE WSZYSTKO. 

Give the world the best you have,
And you may get hurt;
GIVE THE WORLD YOUR BEST ANYWAY.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz