Translate

niedziela, 31 lipca 2016

Światowe Dni Młodzieży 2016... / World Youth Days 2016...

Udało mi się skompletować wszystkie (mam nadzieję) teksty przemówień i homilii Ojca Świętego ze Światowych Dni Młodzieży jakie odbyły się w tym roku Krakowie. Nie ma tu niestety wypowiedzi papieża z tzw. 'okna papieskiego' przy ul. Fransiszkańskiej 3.
Przepraszam też, że tym razem zamieszczam tekst jedynie w języku polskim, ponieważ nie udało mi się zdobyć wersji angielskiej.

I was lucky to complement all (I hope) speeches and homilies of Pope from World Youth Days that happened in Cracow this year. Unfortunately, there are not Pope Francis' talks from so-called 'Pope's window' at 3 Franciszkanska Street.
I'm
also sorry there are only materials in Polish this time but I wasn't able to find them in English.
Bonus: