Translate

poniedziałek, 5 września 2016

Chciałabym... / I would like...

Chciałabym wierzyć, że spotkamy się za jakiś czas i będziemy mieli o czym sobie opowiadać. Chciałabym wierzyć, że wciąż będziemy przyjaciółmi - takimi na dobre i na złe. Że nie zbudujemy muru, który rozdzieli nas na dobre... 

I'd like to believe that we'll meet some time and we'll have something to tell to each other. I'd like to believe that we'll still be friends - for good and bad moments. And that we won't build a wall which separates us for good...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz