Translate

środa, 27 grudnia 2017

Nienapisany list... / An unwritten letter...

Gdy tylko zamyka oczy widzi ich splecione ciała, głodne odrobiny miłości...
W ciszy marzy, by wtulić się w jego ramiona raz jeszcze...
Łzy napływają do oczu, bo to zakazane marzenie...
Niewypowiedziane nikomu...
Wstydzi się go sama przed sobą...
Jezu, Ty się tym zajmij!...

When only she closes her eyes, she sees their embraced bodies, missing a bit of love...
In the silence, she dreams of cuddling in his arms once more ...
Tears come into her eyes as it's a forbidden dream ... 

Unrevealed to anyone ...
He is so ashamed of it even in front of herself...

Jesus, You take over!...

 

wtorek, 26 grudnia 2017

Jeśli go kochasz... / If you love him...

Jeśli go kochasz, pozwól mu być z tym, z kim on chce być...
Wiem, że to trudne, ale spróbuj być szczęśliwa jego szczęściem...
To cięższe niż zdobycie K2 zimą...

If you love him, let him to be with the person he wants to be with...
I know it's difficult but try to be happy with his happiness...
It's harder than climbing K2 in the winter time...


Margaret Keane i jej 'welkie oczy'... / Margaret Keane and her 'big eyes'...