Translate

wtorek, 28 sierpnia 2018

Panie... / O, Lord...

Chodź ze mną, mój Panie,
przez najciemniejszą noc i najjaśniejszy dzień.
Bądź przy mnie, Panie,
trzymaj mnie za rękę i prowadź mnie ścieżką.

Czasami droga wydaje się długa,
i brakuje mi energii.
Wtedy Panie, myślę o Tobie
i otrzymuję siłę.

Kamienie często blokują mi drogę
i są chwile, kiedy upadam,
ale Ty zawsze jesteś blisko
aby mi pomóc, gdy zawołam.

Tak jak uspokoiłeś wiatr
i chodziłeś po morzu,
pokonaj, mój Panie,
burze, które mi zagrażają.

Pomóż mi przebić się przez mgły 

które zasłaniają moje serce i umysł,
abym się nie bał
najbardziej stromej góry.

Jak kiedyś uleczyłeś kulawego
i dałeś ślepemu wzrok,
pomóż mi, kiedy jestem przygnębiony
trzymać wysoko głowę.


***

Walk with me, O my Lord,
through the darkest night and brightest day.
Be at my side, O Lord,
hold my hand and guide me on my way.

Sometimes the road seems long,
my energy is spent.
Then, Lord, I think of you
and I am given strength.

Stones often bar my path
and there are times I fall,
but you are always there
to help me when I call.

Just as you calmed the wind
and walked upon the sea,
conquer, my living Lord,
the storms that threaten me.

Help me to pierce the mists
that cloud my heart and mind,
so that I shall not fear
the steepest mountain-side.


As once you healed the lame
and gave sight to the blind,
help me when I'm downcast
to hold my head up high.